2017 2017 2017

Kalender

Alles heeft zijn tijd

In onze parochie komen wij praktisch dagelijks samen om eucharistie te vieren.
De weekdagvieringen vinden om 8.30 uur plaats. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een eucharistieviering in de kerk en zondagochtend om 9.30 uur.

2017

zondag
4 juni
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
zondag
4 juni
Pinksteren
De plechtige hoogmis is in onze parochie om 9.30 uur.
maandag
12 juni
Vanavond is de inschrijvingsavond voor het vormsel in 2018 voor alle parochies van Balen, om 20 uur in het PC van ​Balen-centrum.

Derde samenkomst van de leesgroep n.a.v. de postsynodale exhortatie 'Amoris laetitia'. Men werkt met het boek 'Mag ik? Dank je? Sorry' van Roger Burggraeve en onze bisschop.
dinsdag
20 juni
Om 20 uur is er in het parochiecentrum van Balen een voorbereidingsavond voor de ouders die volgende maand hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
vrijdag
23 juni
Feest van het Heilig Hart van Jezus.
De avondviering in de Taborkapel in de Sint-Pieter en Pauwelkerk wordt feestelijk verzorgd.
Op initiatief van de pas opgestarte jeugdpastorale werking in onze pastorale eenheid gaan nadien enkele jongeren de straat op. Ze delen kaarsjes uit en nodigen mensen uit om langs de Taborkapel te passeren. Men rondt omstreeks 22 uur af met een gebedsmoment. Iedereen is uitgenodigd om aan de viering of het gebedsmoment deel te nemen of om tussen 20 en 22 uur eens binnen te lopen en enkele minuten in de rust van de Taborkapel te delen.
maandag
26 juni
Vierde samenkomst van de leesgroep n.a.v. de postsynodale exhortatie 'Amoris laetitia'. Men werkt met het boek 'Mag ik? Dank je? Sorry' van Roger Burggraeve en onze bisschop.
zaterdag
1 juli
Jongerenpastoraal in onze pastorale eenheid.
De begeleiders van de pas opgestarte jeugdpastorale werking in onze pastorale eenheid nodigen jongeren uit om met hen deel te nemen aan de eucharistieviering om 17 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk in Mol-centrum.
Daarna is er in de Galbergen een avond gepland rond vuurkorven. Men luistert er naar de aanwezige jongeren om een programma voor volgend jaar op te stellen.
zondag
2 juli
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
dinsdag
11 juli
De begeleiders van de pas opgestarte jeugdpastorale werking in onze pastorale eenheid vertrekken iets voor zeven met de jongeren die wensen mee te gaan met de trein richting Herentals. Broeder Frédéric van de gemeenschap Tiberiade spreekt er op de preekstoel. Tiberiade is een jonge gemeenschap die zich heel sterk richt naar jongeren.
zondag
16 juli
Vandaag heeft om 15 uur de openluchtviering plaats aan de kapel van Scheps. Voor de viering wordt de relikwie van de Heilige-Odrada, vergezeld door de ruiters van de Landelijke Rijvereniging, uit de Sint-Andrieskerk naar Scheps gebracht. Na de viering worden de aanwezige paarden en ruiters gezegend.
donderdag
27 juli
Om 20 uur is er in het parochiecentrum van Balen een voorbereidingsavond voor de ouders die volgende maand hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
6 augustus
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
dinsdag
29 augustus
Om 20 uur is er in het parochiecentrum van Balen een voorbereidingsavond voor de ouders die volgende maand hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
3 september
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
donderdag
21 september
Om 20 uur is er in het parochiecentrum van Balen een voorbereidingsavond voor de ouders die volgende maand hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
1 oktober
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
dinsdag
24 oktober
Om 20 uur is er in het parochiecentrum van Balen een voorbereidingsavond voor de ouders die volgende maand hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
5 november
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.

2018

zaterdag
21 april
Vandaag ontvangen de vormelingen uit Balen en Hulsen het sacrament van het vormsel in een viering om 13.00 uur.