2017 2017 2017

Kalender

Alles heeft zijn tijd

In onze parochie komen wij praktisch dagelijks samen om eucharistie te vieren.
De weekdagvieringen vinden om 8.30 uur plaats. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een eucharistieviering in de kerk en zondagochtend om 9.30 uur.

2017

zondag
1 oktober
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
dinsdag
10 oktober
WHAJO: Op vraag van Paus Franciscus
Vanavond komen we samen om enkele vragen te bespreken die Paus Franciscus aan ons heeft gesteld in voorbereiding van de jongerensynode.
zaterdag
14 oktober
WHAJO: Plussers
Vandaag hebben de vormelingen van 2017 en 2016 uit Balen en Mol een terugkomactiviteit om 18 uur in het parochiecentrum van Balen Sint-Andries.
dinsdag
17 oktober
Vanavond zijn de ouders van de vormelingen in Balen uitgenodigd voor een geloofsavond om 20 uur in het parochiecentrum van Balen. Thema: Godsbeelden.
dinsdag
24 oktober
Om 20 uur is er in het parochiecentrum van Balen een voorbereidingsavond voor de ouders die volgende maand hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
woensdag
1 november
We vieren vandaag het hoogfeest van Allerheiligen. De plechtige hoogmis is om 9.30 uur.
donderdag
2 november
De plechtigheid voor Allerzielen is om 19.30 uur in onze kerk. In deze dienst herdenken wij ook alle parochianen die sinds Allerzielen het voorbije jaar overleden zijn. Na de viering mogen de familieleden het herinneringskruisje dat we tijdens de uitvaartplechtigheid bij het beeld van de Pita hebben opgehangen, mee naar huis nemen.
zondag
5 november
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
zaterdag
11 november
Op vraag van het gemeentebestuur is er vandaag in onze kerk om 10 uur een eucharistieviering ter herdenking van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.
dinsdag
14 november
Vanavond is er om 20 uur in het PC van Balen een inleidende avond over de eerste communie in 2019 voor ouders van kinderen van het eerste leerjaar. (Voorlopige inschrijving is mogelijk)
woensdag
29 november
Naar aanleiding van zijn zilveren priesterjubileum gaat Norbert voor in een viering om 19 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol. Het is de vooravond van Sint-Andries n van de patroonheiligen van onze Pastorale eenheid De Heilige Apostelen. Nadien biedt het parochieteam van de Sint-Pieter en Pauwelparochie een receptie aan in het Sint-Lutgardisinstituut (ingang Vennestraat).
zondag
24 december
De vooravondviering voor Kerstmis begint in onze parochie om 18.30 uur.
Deze dienst wordt verzorgd door het Davidskoor.
maandag
25 december
De plechtige hoogmis van Kerstmis begint in onze kerk om 09.30 uur.
dinsdag
26 december
Tweede kerstdag
Er is in onze kerk een eucharistieviering om 09.30 uur.

2018

maandag
1 januari
We danken om het begin van het nieuwe jaar met een eucharistieviering om 09.30 uur. We nodigen je uit om mee om Gods zegen te komen bidden.
dinsdag
9 januari
Vanavond zijn de ouders van de vormelingen in Balen uitgenodigd voor een geloofsavond om 20 uur in het parochiecentrum van Balen. Thema: Geloof en jongeren.
zaterdag
13 januari
Vandaag getuigt Jan De Cock voor de vormelingen van onze pastorale eenheid over het leven in gevangenissen. Parochiecentrum Balen, 15 uur.
dinsdag
20 februari
In het PC van Balen wordt een praktische avond georganiseerd als voorbereiding op de eerste communie.
Om 19.30 uur voor de viering in Hulsen, Olmen, Rosselaar en Wezel.
Om 20.30 uur voor de viering in St-Andries.
dinsdag
13 maart
Vanavond zijn de ouders van de vormelingen in Balen uitgenodigd voor een geloofsavond om 20 uur in het parochiecentrum van Balen. Thema: Vreugde en vrijheid.
donderdag
15 maart
Om 20 uur heeft in het PC van Balen de eerste geloofsavond plaats als voorbereiding op de eerste communie voor ouders van kinderen van het eerste leerjaar, thema 'geloven'.
zaterdag
24 maart
Vandaag nemen de vormelingen van onze pastorale eenheid deel aan de vormelingendag van ons bisdom in Lier. 's Avonds wonen ze daar ook het multimediaal gebeuren DE PASSIE bij.
zaterdag
21 april
Vandaag ontvangen de vormelingen uit Balen en Hulsen het sacrament van het vormsel in een viering om 13.00 uur.
maandag
14 mei
Om 20 uur wordt in het PC in Balen de tweede geloofsavond georganiseerd als voorbereiding op de eerste communie voor ouders van kinderen van het eerste leerjaar, thema 'de Bijbel'