logo Kerk & Leven


We nodigen je van harte uit om je te abonneren op onze plaatselijke editie van Kerk & Leven. De eerste vier bladzijden willen je informeren over al wat er in onze pastorale eenheid bij onze twaalf parochies leeft. Na ‘onze vier bladzijden’ volgt er meestal een hele brok positief nieuws over het kerkelijk leven in gans Vlaanderen.
De abonnementsprijs voor 2018 bedraagt 40 euro. Je mag je bijdrage voor volgend jaar overmaken voor 1 december op onderstaande rekeningnummers, met vermelding: abonnement kerk en Leven.
Wanneer de geabonneerde iemand anders is dan de opdrachtgever van de betaling, gelieve duidelijk naam en adres te vermelden.

BALEN
Sint-Andries: BE49 3200 2691 7671
Wezel: BE96 2300 2363 7405
Olmen: BE 12 8002 1285 8292
Hulsen: BE34 0012 0578 6990
Rosselaar: BE61 9790 7958 9717

Contact
Marie-Thérèse Swinnen
mthswinnen@hotmail.com
014 70 69 70