Eerste communie 23 april 2017 Eerste communie 30 april 2017 Eerste communie 21 mei 2017

Eerste communie

Ik ben het levende brood

In 2018 verwelkomen wij in onze parochie gezinnen die hun kind hun eerste communie willen laten doen in één van volgende zondagsvieringen om 9.30 uur: 15, 22 en 29 april en 6 mei.

Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt. Om aan deze viering deel te nemen, moeten de kinderen natuurlijk wel de lessen rooms-katholieke godsdienst in de lagere school volgen.

Voorbereiding

In de voorbereiding naar de eerste communie organiseren we voor de ouders naast een inleidende avond en een praktische avond ook drie geloofsavonden. Al deze avonden gaan door in het parochiecentrum van Balen-Centrum. We spreiden de voorbereiding over twee jaar. Dit schooljaar ziet de planning er als volgt uit:

Voor de ouders van leerlingen van het 1e leerjaar:
•Di 14 november 2017 om 20 uur: Inleidende avond over de eerste communie in 2019 (Voorlopige inschrijving mogelijk)
•Do 15 maart 2018 om 20 uur: 1e geloofsavond voor ouders, thema ‘geloven’
•Ma 14 mei 2018 om 20 uur: 2e geloofsavond voor ouders, thema ‘de Bijbel’

Voor de ouders van leerlingen van het 2e leerjaar:
•Ma 25 september 2017 om 20 uur: 3e geloofsavond voor ouders, thema ‘eucharistie’ (Definitieve inschrijving mogelijk)
•Di 20 februari 2018: Praktische avond.
Om 19.30 uur voor de viering in Hulsen, Olmen, Rosselaar en Wezel.
Om 20.30 uur voor de viering in St-Andries.

Voor de kinderen bieden we elke maand een oefenmoment aan.
Elke 2e zondag van de maand om 9.30 uur zijn kinderen en jonge gezinnen speciaal welkom in de viering in de kerk van Balen-centrum. De kinderen kunnen een tekening inkleuren indien ze dat wensen, tijdens de offerande mogen ze een kaarsje aansteken, en ze worden enkele malen gevraagd om rond het altaar plaats te nemen. Het verloop van deze vieringen is quasi identiek aan de eerstecommunievieringen en dat geldt ook voor de vaste gezangen die dan gezongen worden. De ideale voorbereiding op de eerste communie dus!

Contactpersoon
Sandra Cools
0479 64 31 81
sandra_cools@hotmail.com

Doopviering voor kinderen in de lagere school

Jaarlijks zijn er in onze pastorale eenheid een aantal kinderen die hun eerste communie willen vieren, maar die nog niet gedoopt zijn. We voorzien voor hen een bijzonder aanbod.
We verwachten de ouders voordien op de gezamenlijke voorbereidingsavond. De dag voor het doopsel organiseren wij een catechese voor zowel de ouders als de dopelingen.
In 2018 is de doopviering voor deze kinderen op zondag 18 maart om 13.30 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol.
Families die bij deze doopviering willen aansluiten, nemen hiervoor best tijdig contact op met de verantwoordelijke voor deze activiteit via 0497 58 45 14.