light a candle light a candle light a candle

Inspirelli De heilige apostelen

De Heer antwoordde: 'Zeg niet: Ik ben veel te jong!'

Ligth a candle

vrijdag 23 juni
Feest van het Heilig Hart van Jezus.
De avondviering in de Taborkapel in de Sint-Pieter en Pauwelkerk wordt feestelijk verzorgd.
Op initiatief van de pas opgestarte jeugdpastorale werking in onze pastorale eenheid gaan nadien enkele jongeren de straat op. Ze delen kaarsjes uit en nodigen mensen uit om langs de Taborkapel te passeren. Men rondt omstreeks 22 uur af met een gebedsmoment. Iedereen is uitgenodigd om aan de viering of het gebedsmoment deel te nemen of om tussen 20 en 22 uur eens binnen te lopen en enkele minuten in de rust van de Taborkapel te delen.

Planning

zaterdag 1 juli
De begeleiders van de pas opgestarte jeugdpastorale werking in onze pastorale eenheid nodigen jongeren uit om met hen deel te nemen aan de eucharistieviering om 17 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk in Mol-centrum.
Daarna is er in de Galbergen een avond gepland rond vuurkorven. Men luistert er naar de aanwezige jongeren om een programma voor volgend jaar op te stellen.

Samen naar 'de preekstoel' in Herentals

dinsdag 11 juli
De begeleiders van de pas opgestarte jeugdpastorale werking in onze pastorale eenheid vertrekken iets voor zeven met de jongeren die wensen mee te gaan met de trein richting Herentals. Broeder Frédéric van de gemeenschap Tiberiade spreekt er op de preekstoel. Tiberiade is een jonge gemeenschap die zich heel sterk richt naar jongeren.

Wandeltocht: Hartstocht, weg van jou

29 september
29 september verzamelen we om 23 aan de kerk in Hulsen. We starten een voettocht naar Scherpenheuvel. Na het ontbijt hebben we een activiteit met alle jongeren die mee stappen. Vervolgens sluiten we om 10.30 uur aan bij de eucharistieviering in de basiliek waar andere mensen uit Mol en Balen de start van hun activiteit hebben. Na de viering worden we met de bus weer naar Hulsen gebracht.

Meer info over de jongerenpastoraal in ons bisdom vind je op de Facebookpagina van Inspirelli.

Contact

Nico Peeters
0474 74 82 78
nico.jeugdpastor@gmail.com