panorama van Sint-Andries kerk

Sint-Andries Balen

'Zie hoe zij elkaar liefhebben'

Welkom op deze site van de Sint-Andriesparochie in Balen. Hopelijk zijn deze pagina’s een teken van onze gastvrijheid voor ieder die bij onze gemeenschap aansluiting zoekt. We proberen hier alle belangrijke informatie weer te geven. Bij mogelijke vragen, mag de bezoeker steeds de pastores of de leden van het parochieteam contacteren. Onze parochie maakt deel uit van de pastorale eenheid Balen-Mol die in 2010 werd opgericht. De bedoeling is dat alle geloofsgemeenschappen van beide gemeentes sterker naar mekaar toegroeien en een stevig netwerk gaan vormen waar in de toekomst het samen kerk zijn gestalte kan krijgen. Onze Sint-Andrieskerk en de Sint-Pieter en Pauwelkerk in Mol worden steeds meer de thuishavens voor deze werking. Vandaar zien we het als één van de grootste uitdagingen om onze kerkdiensten zo te bezielen dat zowel trouwe bezoekers als passanten er zich welkom en aangesproken weten. We besteden heel wat aandacht aan de voorbereiding en viering van de verschillende sacramenten. Het is onze wens dat deelnemers in deze vieringen zich thuis voelen en ervaren dat zij een plaats hebben in onze Kerk. Verder engageren wij ons om zo goed mogelijk het plaatselijk parochieleven te ondersteunen en mensen op pastorale manier nabij te blijven. Het blijft immers onze taak om Jezus’ liefde in deze wereld gestalte te geven.