Contactgoep

Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden

De contactgroep is een vergadering die een viertal keren per jaar samenkomt. Vanuit de verschillende diensttaken en werkgroepen in de parochie neemt er een afgevaardigde deel aan deze samenkomst. De bedoeling is om de samenhang in de parochie te verzekeren en de verschillende taken op elkaar af te stemmen. In deze vergadering worden de nodige afspraken gemaakt en gekeken op welke manier de gemeenschap een levendige en hartelijke kern kan bewaren.

De contactpersoon voor de parochie is

Lea Janssens
Schansstraat 23 bus 1
2490 Balen
0479 59 20 34