Ziekendag 8 oktober 2017 Ziekendag 2016 Ziekendag 8 oktober 2017

Ziekenzorg

Is één van u ziek, laat dan de priesters van de kerkgemeenschap roepen

De pastores van onze parochie zijn steeds bereid om zieke mensen van de parochie te bezoeken, thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingsinstelling. Door een eenvoudig telefoontje kan je hen van je vraag verwittigen en een afspraak maken. Indien je dat wenst, brengen vrijwilligers je ook de ziekencommunie naar aanleiding van de grote kerkelijke feestdagen.
Het sacrament van de ziekenzalving kan een mooi moment zijn, waarin een zieke en zijn mantelzorgers de nodige kracht opdoen om deze gebroken levenssituatie op een goede manier te doorstaan.
In onze parochie mogen wij ook rekenen op een heel actieve ziekenzorgkern.

Contactpersoon ziekenzorg:

Maria Mentens
Holven 25
2490 Balen
tel.: 014 81 36 73