Overlijden

Wieg hen in jouw eeuwigheid

Veel mensen kiezen er voor om de uitvaart van mensen uit hun naaste kring met onze parochie te beleven. De firma die de uitvaart verzorgt, functioneert gewoonlijk als contactpersoon en maakt de eerste afspraken met de parochie. Nadien worden de nabestaanden meestal door één van de voorgangers gecontacteerd. De uitvaartplechtigheid wordt steeds verzorgd door de organist die aan onze kerk verbonden is. Vanzelfsprekend mogen nabestaanden helpen bij de voorbereiding van deze dienst en krijgen zij ook de nodige ruimte om een persoonlijke inbreng te doen. Toch onderstrepen wij nog even dat zij zelf om een kerkelijke uitvaart vroegen en dus de liturgische regels dienen te respecteren.

Contactnummer: 014 31 27 29