2017 2017 2017

Kalender

Alles heeft zijn tijd

In onze parochie komen wij praktisch dagelijks samen om eucharistie te vieren.
De weekdagvieringen vinden om 8.30 uur plaats. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een eucharistieviering in de kerk en zondagochtend om 9.30 uur.

2018

vrijdag
4 mei
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
zondag
6 mei
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
donderdag
10 mei
Op de hoogdag van ONZE-HEER-HEMELVAART is de plechtige hoogmis in onze kerk om 09.30 uur.
maandag
14 mei
Om 20 uur wordt in het PC in Balen de tweede geloofsavond georganiseerd als voorbereiding op de eerste communie voor ouders van kinderen van het eerste leerjaar, thema 'de Bijbel'
zondag
20 mei
PINKSTEREN
De plechtige hoogmis is in onze kerk om 9.30 uur.
maandag
21 mei
PINKSTERMAANDAG
Vandaag is er in onze kerk een eucharistieviering om 9.30 uur.
dinsdag
22 mei
Om 20 uur is er in het parochiecentrum een voorbereidingsavond voor de ouders die kortelings hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
vrijdag
1 juni
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
donderdag
21 juni
Om 20 uur is er in het parochiecentrum een voorbereidingsavond voor de ouders die kortelings hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
1 juli
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
vrijdag
6 juli
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
vrijdag
3 augustus
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
woensdag
15 augustus
Het hoogfeest van ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING vieren we in onze kerk in de eucharistieviering om 09.30 uur.
dinsdag
28 augustus
Om 20 uur is er in het parochiecentrum een voorbereidingsavond voor de ouders die kortelings hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
2 september
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
donderdag
25 oktober
Om 20 uur is er in het parochiecentrum een voorbereidingsavond voor de ouders die kortelings hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
zondag
4 november
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
zondag
9 december
Vandaag vindt in het parochiecentrum van Balen ít Goddoe plaats. ít Goddoe is een catecheseproject voor alle leeftijden. Iedereen kan kiezen uit 5 verschillende activiteiten, naargelang je leeftijd en interesses. Het begint om 10.45 uur, aansluitend na de eucharistieviering in de Sint-Andrieskerk. Deelnemen is volledig gratis en je hoeft je niet in te schrijven. Nadien kunnen diegenen die willen, blijven voor een broodmaaltijd.

2019

zondag
10 maart
Vandaag vindt in het parochiecentrum van Balen ít Goddoe plaats. ít Goddoe is een catecheseproject voor alle leeftijden. Iedereen kan kiezen uit 5 verschillende activiteiten, naargelang je leeftijd en interesses. Het begint om 10.45 uur, aansluitend na de eucharistieviering in de Sint-Andrieskerk. Deelnemen is volledig gratis en je hoeft je niet in te schrijven. Nadien kunnen diegenen die willen, blijven voor een broodmaaltijd.
zaterdag
11 mei
Vandaag ontvangen de vormelingen uit Balen-centrum het sacrament van het vormsel in een viering om 13.00 uur.
zondag
19 mei
Vandaag is de eerstecommunieviering in onze kerk om 09.30 uur.