vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers

Kalender

Alles heeft zijn tijd

In onze parochie komen wij praktisch dagelijks samen om eucharistie te vieren.
De weekdagvieringen vinden om 8.30 uur plaats. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een eucharistieviering in de kerk en zondagochtend om 9.30 uur.

2018

zondag
2 september
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
vrijdag
7 september
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur.
dinsdag
25 september
Vandaag komt de contactgroep parochie Sint-Andries samen in het parochiecentrum om 20 uur.
maandag
1 oktober
Om 13.15 uur verzorgen de kinderen van de Vrije Basisschool Balen-Centrum een startviering in onze kerk. Ouders en grootouders zijn van harte welkom.
vrijdag
5 oktober
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
donderdag
11 oktober
De werkgroep catechese van onze pastorale eenheid organiseert een open avond 'Focus op catechese' om 20 uur in het parochiecentrum in Balen.
De visie van de werkgroep wordt toegelicht. Gastspreker is Bart Willemen, vormingsmedewerker catechese in ons bisdom.
Iedereen is welkom: catechisten, leerkrachten, voorgangers, ouders, geÔnteresseerden...
inschrijven: sandra_cools@hotmail.com
donderdag
25 oktober
Om 20 uur is er in het parochiecentrum een voorbereidingsavond voor de ouders die kortelings hun kindje laten dopen in een parochie in Balen.
donderdag
1 november
We vieren vandaag het hoogfeest van Allerheiligen. De plechtige hoogmis is om 9.30 uur.
vrijdag
2 november
De plechtigheid voor Allerzielen is om 19.00 uur in onze kerk. In deze dienst herdenken wij ook alle parochianen die sinds Allerzielen het voorbije jaar overleden zijn. Na de viering mogen de familieleden het herinneringskruisje dat we tijdens de uitvaartplechtigheid bij het beeld van de PiŽta hebben opgehangen, mee naar huis nemen.
zondag
4 november
Vandaag is het doopzondag in onze parochie.
dinsdag
6 november
Vandaag komt de contactgroep parochie Sint-Andries samen in het parochiecentrum om 20 uur.
maandag
3 december
Vandaag is er geen ochtendviering in onze kerk. Om 19 uur is er in onze kerk een vesperdienst waarop iedereen van onze pastorale eenheid is uitgenodigd.
vrijdag
7 december
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
zondag
9 december
Vandaag vindt in het parochiecentrum van Balen ít Goddoe plaats. ít Goddoe is een catecheseproject voor alle leeftijden. Iedereen kan kiezen uit 5 verschillende activiteiten, naargelang je leeftijd en interesses. Het begint om 10.45 uur, aansluitend na de eucharistieviering in de Sint-Andrieskerk. Deelnemen is volledig gratis en je hoeft je niet in te schrijven. Nadien kunnen diegenen die willen, blijven voor een broodmaaltijd.
zondag
9 december
Vandaag geven de vormelingen van Balen-centrum en Hulsen in de viering om 9.30 uur hun naam op en spreken de wens uit om gevormd te worden. Ook hun ouders zijn uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen.
maandag
10 december
Vandaag is er geen ochtendviering in onze kerk. Om 19 uur is er in onze kerk een vesperdienst waarop iedereen van onze pastorale eenheid is uitgenodigd.
maandag
17 december
Vandaag is er geen ochtendviering in onze kerk. Om 19 uur is er in onze kerk een vesperdienst waarop iedereen van onze pastorale eenheid is uitgenodigd.

2019

vrijdag
4 januari
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
zaterdag
19 januari
Alle vormelingen van onze pastorale eenheid worden om 15 uur verwacht in het parochiecentrum te Balen voor een getuigenis van Jan De Cock.
vrijdag
1 februari
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
vrijdag
1 maart
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
zondag
10 maart
Vandaag ontvangen de vormelingen van Balen-centrum en Hulsen hun vormselkruisje in de viering om 9.30 uur. Ook hun ouders zijn uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen.

Vandaag vindt in het parochiecentrum van Balen ít Goddoe plaats. ít Goddoe is een catecheseproject voor alle leeftijden. Iedereen kan kiezen uit 5 verschillende activiteiten, naargelang je leeftijd en interesses. Het begint om 10.45 uur, aansluitend na de eucharistieviering in de Sint-Andrieskerk. Deelnemen is volledig gratis en je hoeft je niet in te schrijven. Nadien kunnen diegenen die willen, blijven voor een broodmaaltijd.
dinsdag
2 april
Vandaag is er in onze kerk een schoolviering voor de kinderen van de Vrije Basisschool Balen-Centrum. Ouders en grootouders zijn van harte welkom.
vrijdag
5 april
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
vrijdag
19 april
De vormelingen van Mol en Balen nemen deel aan de chrismaviering in de kathedraal van Antwerpen.
vrijdag
3 mei
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
zaterdag
11 mei
Vandaag ontvangen de vormelingen uit Balen-centrum het sacrament van het vormsel in een viering om 13.00 uur.
zondag
19 mei
Vandaag is de eerstecommunieviering in onze kerk om 09.30 uur.
vrijdag
7 juni
Vandaag is er geen ochtendviering in onze parochie.
De avondviering in de Taborkapel, Sint-Pieter en Pauwel Mol, om 19 uur wordt gevolgd door eucharistische aanbidding tot 20 uur. Iedereen is uitgenodigd om mee te vieren en te bidden.
vrijdag
21 juni
Vandaag is er in onze kerk een schoolviering voor de kinderen van de Vrije Basisschool Balen-Centrum. Ouders en grootouders zijn van harte welkom.