Doopsel Balen Doopsel Balen Doopsel Balen

Doopsel

Ga en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Doorgaans wordt er in onze parochie op de eerste zondag om de twee maanden een gemeenschappelijke doopviering (max. 4 families) georganiseerd. De eerste viering is om 14 uur, een eventuele tweede viering is om 15 uur.
Indien je je kind in onze parochie wil laten dopen, meld je je aan bij de contactpersoon en schrijf je je in voor een doopviering.
Je wordt dan uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavond die georganiseerd wordt voor de doopvieringen die nadien in enkele parochies zullen gehouden worden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats om 20 uur in het parochiecentrum Sint-Andries, Gustaaf Woutersstraat, in Balen.
Je vindt hieronder de data van de doopvieringen in onze parochie en de voorbereidingsavonden, en de gegevens van de contactpersoon.

Doopsel voor kinderen uit de lagere school 2019


We organiseren in het voorjaar een aangepaste doopviering voor kinderen uit de lagere school. Meestal is het verlangen naar de viering van de eerste communie de aanleiding om deze stap te zetten. In 2019 is doopviering voor deze kinderen op zondag 17 maart om 13.30 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol. We verwachten de ouders voordien op de gezamenlijke voorbereidingsavond donderdag 26 februari. Vrijdagavond 15 maart organiseren wij van 17 tot 19 uur een catechese voor zowel de ouders als de dopelingen.
Families die bij deze doopviering willen aansluiten, nemen hiervoor best tijdig contact op met de verantwoordelijke voor deze activiteit via 0479 64 31 81.


Data doopvieringen en voorbereidingsavonden 2019

Doopviering op zondag 3 maart
Voorbereidingsavond op dinsdag 26 februari

Doopviering op zondag 5 mei
Voorbereidingsavond op donderdag 2 mei

Doopviering op zondag 7 juli
Voorbereidingsavond op dinsdag 25 juni

Doopviering op zondag 1 september
Voorbereidingsavond op donderdag 29 augustus

Doopviering op zondag 3 november
Voorbereidingsavond op donderdag 24 oktober

Contact

Viviane Volders
tel.: 014 81 45 33
viviane.volders@telenet.be

contact voor doopsel kinderen lagere school
Sandra Cools
0479 64 31 81
sandra.parochiemol@outlook.com