Eerste communie 6 mei 2018 Eerste communie 6 mei 2018 Eerste communie 6 mei 2018

Eerste communie

Ik ben het levende brood

In 2019 is de eerstecommunieviering in onze parochie op 19 mei om 09.30 uur. Deze viering is een belangrijke stap in de geloofsopvoeding van jonge kinderen en in de kerkelijke beleving van het gezin. De ouders van deze kinderen geven hiermee aan dat zij hun kind voortaan ten volle aan de eucharistieviering willen laten deelnemen en dat zij hun kind hiervoor voldoende met het verhaal van Jezus hebben vertrouwd gemaakt. Om aan deze viering deel te nemen, moeten de kinderen natuurlijk wel de lessen rooms-katholieke godsdienst in de lagere school volgen.

Voorbereiding


Voor de kinderen bieden we elke maand een oefenmoment aan.
Elke 2e zondag van de maand om 9.30 uur zijn kinderen en jonge gezinnen speciaal welkom in de viering in de kerk van Balen-centrum. De kinderen kunnen een tekening inkleuren indien ze dat wensen, tijdens de offerande mogen ze een kaarsje aansteken, en ze worden enkele malen gevraagd om rond het altaar plaats te nemen. Het verloop van deze vieringen is quasi identiek aan de eerstecommunievieringen en dat geldt ook voor de vaste gezangen die dan gezongen worden. De ideale voorbereiding op de eerste communie dus!

Contactpersoon
Sandra Cools
0479 64 31 81
sandra_cools@hotmail.com

Doopviering voor kinderen in de lagere school

Jaarlijks zijn er in onze pastorale eenheid een aantal kinderen die hun eerste communie willen vieren, maar die nog niet gedoopt zijn. We voorzien voor hen een bijzonder aanbod.
We verwachten de ouders voordien op de gezamenlijke voorbereidingsavond. De dag voor het doopsel organiseren wij een catechese voor zowel de ouders als de dopelingen.
In 2018 is de doopviering voor deze kinderen op zondag 18 maart om 13.30 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol.
Families die bij deze doopviering willen aansluiten, nemen hiervoor best tijdig contact op met de verantwoordelijke voor deze activiteit via 0497 58 45 14.