vormsel 2017

Vormsel

Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods

Ook in onze parochie krijgen jongeren de kans om zich in hun twaalfde levensjaar te laten vormen.

In 2019 zal de vormselviering in onze parochie zijn op zaterdag 11 mei om 13.00 uur voor de vormelingen van Balen-centrum.

Inschrijven voor de vormselvieringen 2019

Op 19 juni 2018 is de inschrijvingsavond voor het vormsel in 2019 voor alle parochies van Balen, van 20 tot 21 uur in het PC van Balen-centrum.

De voorbereiding op de viering van het vormsel gebeurt binnen onze pastorale eenheid Balen-Mol in een viertal groepen of clusters.
De 5 parochies van Balen (Wezel, Hulsen, Olmen, Rosselaar en Balen-centrum) vormen samen zo'n cluster.
Quasi elke parochie voorziet een eigen werking voor de vormelingen, maar er zijn ook enkele grotere activiteiten voor de ganse cluster.

Contact

Sandra Cools
0479 64 31 81
sandra_cools@hotmail.com